Yrkestekniska frågor

Internrevisionens arbete styrs av internationella standarder för yrket och regleras även av formella lagar och regler inom olika branscher och sektorer. Internrevisorernas förening arbetar löpande med att påverka och utveckla professionens yrkestekniska tillämpning. Som en del i detta arbete finns möjlighet för våra medlemmar att inkomma med frågeställningar som rör tolkning och tillämpning av standarder och praxis. Vi har som ambition att återkomma i alla frågor. Frågeställningar av mer principiell eller generell karaktär kommuniceras även via hemsidan i syfte att informera, skapa dialog och förbättra tillämpning.

Har du frågor rörande tolkning eller tillämpning av standarder eller andra yrkesfrågor?

Skicka ett meddelande till info@theiia.se, ämne: “Yrkesfråga” så återkommer Kommittén för yrkestekniska frågor med svar.