Vägledning

Utöver de obligatoriska och rekommenderade riktlinjerna i International Professional Practice Framework (IPPF) ger även IIA Global ut annan vägledning som är värdefull för internrevisorer och andra som kommer i kontakt med risk, intern styrning och kontroll.

Även andra institut ger ut vägledning som kan vara värdefull inom området för internrevision. Här presenterar vi vägledning från IIA Global och ECIIA.