Tidskrifter och nyhetsbrev

Det finns mycket kunskap och information att hämta från tidskrifter och nyhetsbrev. Nedan presenteras ett antal olika nyhetsbrev och tidskrifter du kan ta del av för att hålla dig uppdaterad.

Föreningens nyhetsbrev

Föreningens egna nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter och presenterar de senaste nyheterna inom föreningens verksamhet. Vår styrelseordförande belyser aktuella frågor i en krönika och nya medlemmar välkomnas till föreningen. 

Nyhetsbrevet ges ut ungefär varannan månad via e-post. Ta del av nyhetsbreven nedan. 

Internationella nyhetsbrev

Internal Auditor

Internal Auditor är den främsta tidskriften kring internrevisionsprofessionen. Tidningen delar nyheter och information till den som vill hålla sig uppdaterad om internrevisionsområdet. 

Som medlem i Internrevisorernas förening får du varje exemplar av tidningen per post. Föreningen tar emot varje utgåva och distribuerar sedan dessa vidare till varje enskild medlem. Tidningen går även att läsa online här

Är du medlem och trots detta inte har fått din tidning? Kontakta kansliet.

Tone at the Top

Ett nyhetsbrev som ger ledning, styrelse och revisionsutskott kortfattad och ledande information kring frågor om risk, intern kontroll, styrning, etik och den förändrande rollen för internrevisionen samt vägledning kring sina roller i och ansvar för internrevisionen.

Läs aktuella och tidigare utgåvor av nyhetsbrevet på IIA Global.

Certification Corner Newsletter

Detta är ett nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis och är utformat för att ge information om den senaste utvecklingen i IIA:s certifieringsprogram. Det ger också ett forum för att fira prestationerna av IIA-certifierade kandidater och erbjuder länkar till webbsidor som tillhandahåller användbar information som påminnelser om CPE-rapporteringskrav och förändringar som du kan stöta på i IIA:s Certifications Candidate Management System (CCMS).

Ta del av nyhetsbrevet på IIA Global.

Global Connections Newsletter

Detta är ett nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis och informerar IIA:s medlemmar om de senaste nyheterna från IIA Global. Nyhetsbrevet går att nå från webben för alla medlemmar i IIA. 

Läs mer och ta del av aktuella och tidigare utgåvor på IIA Global.

European Governance

ECIIA:s tidskrift European Governance är utformad för att ge relevant och aktuell information om viktiga utvecklingar inom inom områden kring bolagstyrning, riskhantering, intern kontroll samt kring internrevisionsprofessionen. 

Samtliga utgåvor finns att tillgå hos ECIIA och dessa är tillgängliga för alla.

SIRK

IIA Norway ger ut denna tidskrift som behandlar internrevision, intern kontroll, riskhantering och bolagstyrning. Tidskriften är relevant för alla som arbetar med eller har ett intresse som rör styrning och kontroll.

Läs aktuella och tidigare utgåvor hos IIA Norway.

Audit & Risk

Denna tidskrift publiceras av IIA UK & Ireland sex gånger per år. Det går att prenumenera på tidningen mot en avgift. 

För mer information om prenumeration, besök IIA UK & Ireland. Det går även att besöka www.auditandrisk.org.uk för aktuella nyheter och information.