Grundkurs i Internrevision, 13-14 samt 25 september

Grundkursen i Internrevision är en favorit i repris där två oerhört kompetenta lärare ger dig verktygen du behöver. Kursen vänder sig dels till nybörjare inom internrevision, men även till mer erfarna internrevisorer som vill fräscha upp sina kunskaper. Under kursen presenteras grunderna för internrevision samt de vanligaste metoderna och granskningsteknikerna. Kursen bygger på en amerikansk förlaga framtagen av The Institute of Internal Auditors. Du kan läsa mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen nedan.