Kurser

Nedan presenteras Internrevisorernas kursutbud för 2017. Har du önskemål, idéer eller vill komma i kontakt med kompetensutvecklingsavsvariga på Internrevisorerna, tveka inte att höra av dig till kompetensutveckling@theiia.se

Tidigare kurser

Assurance mapping 26-27 oktober

Assurance maps and Assurance frameworks are important tools to ensure key risks are assured across your organisation – driving out gaps and addressing overlaps.

Advanced Report Writing, 17 oktober

In this workshop, the participants rewrite the conclusion (opinion) section of a real re-port they bring to the workshop. The workshop provides the participants with strategies and techniques for sup...

Report Writing, 16 oktober

ACS is a one-day workshop that focuses on the strategies for reporting audit comments to auditees and other business readers. Objective: This workshop helps auditors turn an audit or technology issu...

Intern styrning och kontroll, 26-27 September

Kursen är ett samarbete mellan Internrevisorerna och Far Akademi. Vi har tidigare hållit kursen gemensamt på detta sätt med mycket stor framgång och med mycket uppskattning från våra medlemmar.

Grundkurs i Internrevision, 13-14 samt 25 september

Internrevisorernas förening är mycket glada att välkomna Anna Blondell och Ann-Katrin Harringer som lärare i Grundkurs i Internrevision! Du som ny internrevisor är varmt välkommen på denna mycket intr...

Granskning av upphandlingar 31 maj

Samverkansgruppen för statlig internrevision har identifierat ett antal områden som kan vara av gemensamt intresse för alla internrevisioner inom staten. Ett sådant område är riskanalys för IT-revisio...

Communication skills, 8-9 maj

Vi är glada att välkomna Kelly Hogan som lärare i den mycket uppskattade kursen Communication skills.

Advanced Assurance Mapping & Assurance co-ordination, 27 april

This workshop is focussed on those who have practical experience working on risk assurance mapping and assurance co-ordination and who want to strengthen and enhance what they are doing. The workshop ...

Lean Auditing - Driving value and productivity in audit, 25-26 ap...

With specialist skills in this field, and real life experience applying lean to the internal audit team at AstraZeneca James Paterson was asked to write a book on lean auditing by John Wiley & sons. T...

Grundkurs i internrevision, 25-26 april samt 4 maj

Internrevisorernas förening är mycket glada att välkomna Ana Maria Matei och Hans Löfgren som lärare i Grundkurs i Internrevision! Du som ny internrevisor är varmt välkommen på denna mycket intressant...

Intervjuteknik, 7 februari

Vi deltar ofta i intervjuer, oftare än vad vi faktiskt förstår. Strukturerade och informella diskussioner med syfte att ta reda på ny information, samla, förklara fakta och kompletera brister i vår fö...

Riskanalys avseende IT-relaterade risker, 17 november

Inbjudan till en utbildningsdag för internrevisorer inom den offentliga sektorn. En dag för dig som arbetar med riskanalys. Varmt välkommen!

Grundkurs i internrevision, 15-16 november samt 1 december

Äntligen är den mycket uppskattade grundkursen här! Internrevisorerna har arbetat med att utveckla och förbättra grundkursen som nu presenteras av fyra mycket kompetenta lärare!

The internal auditor's guide to strategic thinking,18 oktober

More and more organisations are teaching their key people to think strategically. This helps to anticipate issues, makes plans more effective and helps to ensure change is delivered more smoothly. Thi...

Masterclass for new heads of audit 19-20 oktober

For Heads of internal audit with 0-2 years of experience, or managers expecting to be promoted to the HIA role. It will focus on the challenges and opportunities new heads of internal audit face and ...