Kommande aktiviteter

 

 

Nedan visas kommande aktiviteter för 2017. Nya aktiviteter tillkommer löpande. Har du några tips på kurser eller seminarier är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Diskussioner om Core principles och ändrade IIA-standards 24 janu...

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag med diskussioner om Core principles och några ändrade IIA-standards. Tanken med seminariet är att det ska finna...

Att förstå offentlig verksamhet som system 14-15 november

Välkommen till vår uppskattade kurs "Att förstå Offentlig verksamhet som system - Hur Internrevisionen kan använda systemsyn på verksamheten"!

Data Security for Internal Auditors, 21 november

The rapid pace of technological change has transformed how personal data is collected and used. Social networks, cloud computing and portable devices pose new challenges as people leave digital traces...

Myndigheter i ”blåsväder” – Hur påverkas internrevisionen? 23 nov...

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag med diskussioner om hur internrevisionen påverkas när myndigheten är i ”blåsväder”. Vad händer konkret, vilka e...

Finansiell nätverksträff 29:e november

Välkommna till nästa finansiella nätverksträff på temat: "Informationssäkerhet - Global Security" Denna nätverksträff kommer ta avstamp i finansinspektionens rapport "Tillsynen över bankerna". Rapp...

Nätverksträff Internrevisorerna i Västra Sverige 6:e december

Den 6 december 2017 bjuder Internrevisorernas Förening in till ett seminarium i Göteborg med temat: ”Internrevision med projektvärderingsmodellen (PVM) – ett nytt sätt att skapa mervärde för organ...

Progress Through Sharing - Principer i praktiken 2 nov & 8 dec

Vid två tillfällen under hösten och vintern har du som arbetat ett par år inom internrevision chansen att fördjupa dig i utvalda delar av International Professional Practices Framework (IPPF)