IIA eLearning

IIA erbjuder ett expanderande utbud av utbildningsmöjligheter online som möjliggör praktisk och kostnadseffektivt lärande. IIA erbjuder webbinars, eSeminars, on-demand self-study courses och eWorkshops. Flexibilitet är en av de främsta fördelarna med onlineutbildningar som kan anpassas till ditt schema och vardag.

Samtliga alternativ ger deltagaren CPE-poäng.

eSeminar

IIA:s eSeminars är realtids facilitator-ledda kurser via Internet i korta pass under flera dagar. IIA har redigerat sina traditionella seminarier till en inlärningsmiljö online, med bibehållen hög kvalitet. Alla eSeminars skrivs och utvecklas av praktiserande för praktiserande.

Ta del av aktuella eSeminars.

Webinar

IIA:s webinars är informativa program som kan tillgås både live och on-demand. I arkivet kan du alltid ta del av tidigare visat material. Webinars ger medlemmarna ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att omedelbart öka och utveckla sin kunskap. Nedladdningsbart presentationsmaterial finns tillgängligt för varje webinar.

Ta del av Webinars här.

eWorkshops

IIA:s eWorkshops är interaktiva flerdagarsutbildningar på nätet som tar upp populära ämnen såsom sociala medier och marknadsföring av revisionsfunktionen. Strukturen för eWorkshops gör att du kan delta i en eller flera av de fristående veckoperioderna om särskilda ämnen inom huvudområdet som avhandlas.

Ta del av eWorkshops här.

Self-study Courses

De on-demand självstudiekurser som IIA erbjuder kan hjälpa dig att maximera din kompetensutvecklingsbudget. Med ett årsabonnemang kan du ta del av hundratals kurser i din dator när som helst. Självstudiekurserna tar upp ämnen som: redovisning och finansiering, revision, kommunikationsförmåga, IT, etik, ledarskap med mera.

Ta del av self-study courses