Om kompetensutveckling

Föreningen följer IIA Globals övergripande motto "Progress through sharing" vilket gör att kompetensutveckling av internrevisorer via olika typer av erfarenhetsutbyten är en av föreningens huvudaktiviteter. Genom utbyte och delaktighet kompetensutvecklar vi Sveriges internrevisorer och därmed även professionen som helhet. Lärarna för våra kurser är erfarna och yrkesverksamma internrevisorer som bidrar med rik erfarenhet inom sina specialområden.

IIA Competency Framework - en värdefull vägledning för vår kompetensutveckling

En av de viktigaste uppgifterna för oss internrevisorer är att se till att vi har rätt och aktuell kompetens för det arbete vi har att utföra. För att hjälpa till med vilka förväntningar på kompentens som finns har IIA Global tagit fram ett ramverk för kompetenskartläggning. Ramverket är uppdelat i 10 nyckelområden som är viktiga för en internrevisor. Vi i Kompetensutvecklingskommitteen kommer att använda oss av ramverket när vi planerar vilka kurser vi ska ge.

Jag vill uppmana dig att när du sätter dina mål för vidareutveckling för 2016 använder dig av ramverket som en vägledning. Om du har kommentarer på det får du gärna återkoppla till Sten Bjelke (sten.bjelke@monsten.se) som arbetat med framtagningen av Competency Framework.

Du hittar ramverket här.

Lycka till,

Rasmus Forssblad

Ordförande Kompetensutvecklingskommitteen IIA Sweden

About The IIA Global Internal Audit Competency Framework

Compiled by subject matter experts and volunteers, The IIA Global Internal Audit Competency Framework (the Framework) is a tool that defines the competencies needed to meet the requirements of the International Professional Practices Framework (IPPF)® for the success of the internal audit profession.

A competency is the ability of an individual to perform a job or task properly, being a set of defined knowledge, skills, and behavior. The Framework provides a structured guide, enabling the identification, evaluation, and development of those competencies in individual internal auditors.

The Framework outlines the 10 core competencies recommended for each broad job level, namely internal audit staff, internal audit management, and the chief audit executive. Each core competency is supported by a list of more detailed competencies that further define the core competency statement. While the core competencies have been defined individually, it should be understood that there are connections and interdependencies among all of the competencies.

Outline of the Framework

The Framework consists of 10 core competencies:

I. Professional ethics: Promotes and applies professional ethics
II. Internal audit management: Develops and manages the internal audit function
III. IPPF: Applies the International Professional Practices Framework (IPPF) 
IV. Governance, risk and control: Applies a thorough understanding of governance, risk, and control appropriate to the organization
V. Business acumen: Maintains expertise of the business environment, industry practices, and specific organizational factors 
VI. Communication : Communicates with impact
VII. Persuasion and collaboration: Persuades and motivates others through collaboration and cooperation
VIII. Critical thinking: Applies process analysis, business intelligence, and problem solving techniques
IX. Internal audit delivery: Delivers internal audit engagements
X. Improvement and innovation: Embraces change and drives improvement and innovation

Kompetensutvecklingsbana

Kompetensutvecklingsbanan ger en indikation om vilka kompetenser en internrevisor kan tänkas ha beroende på erfarenhet och inriktning samt ger en vägledning för vilka utbildningar, inom IIA Swedens regi, som är relevanta.

Kurser

Internrevisorerna erbjuder och utvecklar kurser för att föreningens  medlemmar alltid ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och kunskapsbas. Vi har utvecklat ett antal kurser och ett ständigt ut...

Seminarier

Ett seminarium är ett tillfälle att träffa kollegor och prata om ett specifikt ämne och utbyta erfarenheter från sin egen verksamhet. Vanligen inleds seminariet med att någon kollega som är särskilt i...

Konferenser

Konferenser är en möjlighet för internrevisorer världen över att träffa varandra och inspireras till ett rikare och roligare yrkesliv genom intressanta föredrag av kunniga kollegor och externa föreläs...

Nätverk

IIA:s motto är Progress through sharing, varför nätverkande är en central del av organisationen. Som medlem i föreningen finns möjlighet att delta i ett antal olika nätverk som alla riktar in sig på o...

Tidskrifter och nyhetsbrev

Det finns mycket kunskap och information att hämta från tidskrifter och nyhetsbrev. Nedan presenteras ett antal olika nyhetsbrev och tidskrifter du kan ta del av för att hålla dig uppdaterad inom olik...

Bookstore

På IIA Research Foundation Bookstore kan föreningens medlemmar ta del av publikationer och böcker till rabatterade priser. Böckerna berör områden där internrevisorn kan finna viktig kunskap och vägled...

IIA eLearning

IIA erbjuder ett expanderande utbud av utbildningsmöjligheter online som möjliggör praktisk och kostnadseffektivt lärande. IIA erbjuder webbinars, eSeminars, on-demand self-study courses och eWorkshop...

Sociala medier

De sociala medierna utvecklas snabbt idag och det finns mycket aktuell information att ta del av genom att vara aktiv på sociala medier. På sociala medier kan du ta del av social medier kan du hålla d...

Kurser

Internrevisorerna erbjuder och utvecklar kurser för att föreningens  medlemmar alltid ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och kunskapsbas. Vi har utvecklat ett antal kurser och ett ständigt ut...