Internationell normgivning

 

International Professional Practices Framework (IPPF)®

International Professional Practices Framework (IPPF) är det ramverk som leder internrevisionsprofessionen. I allmänhet ger ett ramverk en strukturerad bild av hur en kunskapsbas och vägledning hänger ihop. Som ett sammanhängande system underlättar ett ramverk en konsekvent genomförd utveckling, tolkning och tillämpning av begrepp, metoder och tekniker som är användbara för en disciplin eller profession.

Ramverket består av obligatorisk vägledning och starkt rekommenderad vägledning.

Den obligatoriska vägledningen omfattar:

Definitionen av internrevision
Den yrkesetiska koden
Riktlinjer för yrkesmässigt utövande av internrevision

Den starkt rekommenderade vägledningen omfattar:

Praktiska råd (Practice Advisories)
Praktiska vägledningar (Practice Guides)
Ställningstaganden (Position Papers)