Aktuellt

Välkommen till en temadag med fokus på etik, 8:e feb

Denna dag består av två delar, på förmiddagen bjuder etiknämnden intill ett kostnadsfritt seminarium på ämnet "vad betyder koden för mig?". På eftermiddagen följer vi upp med en halvdagsutbildning ...

Diskussioner om Core principles och ändrade IIA-standards 24 janu...

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag med diskussioner om Core principles och några ändrade IIA-standards. Tanken med seminariet är att det ska finna...

Privata Nätverket välkomnar till träff med temat ”Assurance Mappi...

Samordningsgruppen för Privata nätverket välkomnar er till våra lokaler i Sickla. Inledningsvis delar vi med oss av våra erfarenheter från sammangåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff och vad det...

Nätverksträff Internrevisorerna i Västra Sverige 6:e december

Den 6 december 2017 bjuder Internrevisorernas Förening in till ett seminarium i Göteborg med temat: ”Internrevision med projektvärderingsmodellen (PVM) – ett nytt sätt att skapa mervärde för organ...

Finansiell nätverksträff 29:e november

Välkommna till nästa finansiella nätverksträff på temat: "Informationssäkerhet - Global Security" Denna nätverksträff kommer ta avstamp i finansinspektionens rapport "Tillsynen över bankerna". Rapp...

Enkätstudie om press och påverkan

IIA Sweden har idag skickat ut en enkätundersökning till föreningens internrevisionschefer i syfte att undersöka hur många som utsatts för press och påverkan (organizational political pressure) under ...

Nytt projekt inom föreningen

Med anledning av regeringens förslag om tillitsreformen har en arbetsgrupp bestående av internrevisorer engagerat sig för att ta reda på hur denna reform kan komma att påverka internrevisionens arbete...

IIA söker ideella till internationella uppdrag!

Är du intresserad av att engagera dig eller nominera någon till ett internationellt uppdrag så kan du läsa mer här!