Organisationer i föreningens närhet

Det finns flera organisationer i föreningens närhet som föreningen samarbetar med. Det finns även organisationer som berör föreningens medlemmar på olika sätt. Nedan presenterar vi ett antal samarbetspartners och andra organisationer.

IIA Global

Föreningen har nära kontakt med vår moderorganisation The Institute of Internal Auditors Global.

ECIIA

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing representerar internrevisionsprofessionen i Europa.

 

FAR

FAR är branschorganistionen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Internrevisorernas förening samarbetar med FAR gällande bland annat kursen Intern styrning och kontroll som anordnas två gånger per år, i syftet att främja förståelsen av värdet av god intern styrning och kontroll.

ISACA

ISACA är en intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. Föreningen samarbetar med ISACA bland annat när det gäller IT-nätverkets olika nätverksträffar.

SWERMA

SWERMA, Swedish Risk Management Association, är en intresseorganisation med inriktning mot riskhantering. Föreningen samarbetar med SWERMA gällande bland annat kursen Risk Management & Corporate Governance samt även vid seminarier som berör riskområdet.

Compliance Forum

Compliance Forum är en förening för Compliance Officers. Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. Internrevisorernas förening samarbetar med Compliance Forum bland annat när det gäller den årliga konferensen.