Nätverk

IIA:s motto är "Progress through sharing", varför nätverkande är en central del av organisationen. Som medlem i föreningen finns möjlighet att delta i ett antal olika nätverk som alla riktar in sig på olika områden. I din medlemsprofil kan du välja vilka nätverk du vill vara delaktig i. Då får du inbjudan till de olika seminarier och nätverksträffar som nätverket anordnar.