Kommittéer, projekt- och arbetsgrupper

Här presenteras föreningens aktuella kommittéer samt projekt- och arbetsgrupper. Kommittéerna är ständiga inom föreningen medan projekt- och arbetsgrupper kan vara av mer temporär karaktär som syftar till att uppnå ett specifikt, kortsiktigt syfte och mål.