Kansli

fr. vänster: Neda Khezerian, Linnea Engström, Linda Lundin, Olivia Falk, Ebba Levin

Generalsekreterare

Linda Lundin

Linda är även verkställande direktör i föreningens helägda bolag Internrevisorernas Service (ISAB) AB och ingår som vår kontakt med den globala verksamheten inom IIA Global Executive Leadership Team (GELT).

Kansli


Kansliet arbetar med den löpande administrationen inom föreningen. Detta innebär administration av kurser, seminarier, nätverksträffar med mera. Kansliet bistår även föreningens kommittéer och projektgrupper med arbetet inom föreningen. 

Linnea Engström

Linnea är projektledare för GRC-dagarna 2017. Hon ansvarar därför för planeringen fram till konferensen och utförandet av densamma. 

Linnea arbetar heltid. 

Vill du komma i kontakt med Linnea?

linnea@theiia.se 
+46 73-518 25 33

Neda Khezerian

Neda är kompetensutvecklingsansvarig samt ansvarig för samtliga utbildningar. Detta innebär att hon bistår Kompetensutvecklingskommittén och arbetar med utvecklingen av föreningens kurser, seminarier och nätverksträffar. Neda arbetar också med certifiering. 

Neda arbetar fyra dagar i veckan. 

Har du frågor angående certifiering, kompetensutveckling, nätverk eller utbildningar kan du mejla till kompetensutveckling@theiia.se 

neda@theiia.se
+46 73-642 78 68

Olivia Falk

Olivia arbetar med medlemsfrågor och är ansvarig för att bistå medlemmarna med hjälp kring medlemskapet. 

Olivia arbetar cirka två dagar i veckan.

Har du frågor angående medlemskapet? Kontakta Olivia på olivia@theiia.se

Ebba Levin

Ebba är kommunikationsansvarig på kansliet. Ebba arbetar cirka en dag i veckan. 

Har du frågor gällande kommunikation, kontakta Ebba på ebba@theiia.se

Hitta till oss

Internrevisorernas kansli finns på Strandvägen 7AIngång till Internrevisorernas lokaler sker genom receptionen på bottenvåningen i korsningen Artillerigatan/Strandvägen.