QIAL

 

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL) ger nuvarande och blivande internrevisionsledare möjlighet att nå sin fulla potential genom att demonstrera färdigheter och på så sätt visa sin förmåga att vara en ledare för framtiden. QIAL lanserades under juni 2014. 

Allmän information

QIAL skiljer sig på många sätt från övriga certifieringar. Istället för att bevisa sin kunskap och erfarenhet enbart genom tentamen, ingår i QIAL ett flertal moment. 

Genom QIAL testas kandidaterna i följande moment: 

  • Fallstudier: att kritiskt analysera komplex information genom tre separata fallstudier*, vilka sker i en övervakad it-miljö. Utifrån dessa ska kandidaten skriva svar, vilka ska bedömas av en senior publik. 
  • Presentation: att förbereda och genomföra en presentation för en panel bestående av erfarna panelister. Detta följs av en frågesession där kandidaten ska besvara panelens frågor. 
  • Intervju: att genomföra en 90-minuters lång intervju som fokuserar på kandidatens personliga och profesionella erfarenheter. 

*Kandidater med en längre tidigare erfarenhet har möjlighet att ersätta de tre fallstudierna genom att skicka in dokument som styrker sin tidigare erfarenhet.

QIAL Skill Focus​​Skills Mastered
​Internal Audit Leadership ​Leading staff, resources, strategy, planning, and quality assurance
​Organizational Leadership ​Providing insights into organizational governance, risk, and control and influencing corporate thinking
​Ethical Leadership ​Championing professional conduct standards, stewardship of resources, and social responsibility
​Innovation and Change Leadership ​ Effecting change and process improvement while adopting leading practices in internal audit

Praktisk information

Behörighet

Beroende av om du är en framtida ledare eller om du har tidigare erfarenhet av ledarskap ser behörighetskraven till QIAL olika ut. Nedan kan du läsa av vad som gäller för de tre olika målgrupperna; framtida ledare, nya ledare och erfarna ledare. Har du några frågor ber vi dig kontakta kansliet på certifiering@theiia.se

För framtida ledare gäller fem års erfarenhet av internrevision (eller nära relaterat) samt uppfylld CIA-certifiering. 

Eligibility Requirements​​Aspiring Leaders
CIA​ ​Yes
Experience​ ​Five years’ internal audit or related area

För kandidater med mer erfarenhet finns två olika målgrupper; nya ledare och erfarna ledare. För nya ledare krävs 15 års erfarenhet som chef/ledare samt Chief Audit Executive (CAE*) i dagsläget. För erfarna ledare gäller minst 15 års erfarenhet som chef/ledare, varav tre av dessa som CAE. 

*CAE hänvisar enligt IPPF till "person in senior position". Mer information går att finna i IPPF

Eligibility Requirements​​New Leader​Experienced Leader
CIA​ ​No ​No
Experience Level ​15 years of general management ​At least 15 years of general management including three as a CAE
Other Eligibility Requirement ​Now working as a CAE ​Has been a CAE for three of the last five years

Pris 

Kostnaden för att uppnå en QIAL varierar beroende på om du är medlem i Internrevisorernas förening eller inte. 

 MedlemIcke-medlem
Application US$250 US$300
Case Study (or experience portfolio) unit 1 US$450 US$600
Case Study (or experience portfolio) unit 2 US$450 US$600
Case Study (or experience portfolio) unit 3 US$450 US$600
Presentation US$950 US$1,150
Interview US$1,450 US$1,750