Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner riktar sig till dig som är ny inom internrevision eller tillfälligt arbetar inom internrevision. Beteckningen är ett bra sätt att snabbt visa din lämplighet inom internrevision. För att uppnå beteckningen krävs att du kvalificerar dig för programmet samt klarar CIA delprov 1.

Kandidater som tidigare klarat CIA delprov 1 och som vill få beteckningen Internal Audit Practitioner kan ansöka om detta via CCMS. Detta gäller enbart de kandidater som klarat provet under de senaste 24 månaderna. 

Internal Audit Practitioner är inte en certifiering och kandidater som uppfyller kraven erhåller inte ett diplom. Däremot kan kandidater som uppnår beteckningen erhålla ett digitalt märke som kan användas i sociala nätverk. Läs mer här

Notera att beteckningen automatiskt upphör att gälla efter tre kalenderår alt. när du uppnår CIA eller CRMA. 

Behörighet

För att få beteckningen Internal Audit Practitioner ställs vissa krav på dig.

  • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Det krävs sex månaders erfarenhet inom internrevision eller liknande områden. 
  • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har en av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare.
  • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling.
För att stämma av om du är behörig ber vi dig läsa följande PDF
.

Ansökan

Ansökan för Internal Audit Practitioner sker direkt i Certification Candidate Management System (CCMS) och Certification Document Upload Portal. Inga handlingar skickas till IIA Sweden.

Finns du ännu inte registrerad i CCMS? Hör av dig till oss på certifiering@theiia.se så hjälper vi dig. 

När din ansökan till Internal Audit Practitioner är godkänd så kan du själv registrera dig för CIA delprov 1. Registrering samt betalning sker via CCMS. Bokning av ditt specifika tentamenstillfälle sker därefter via Pearson Vue, som har över 500 testcenter världen över. I Sverige finns testcenter i Göteborg och Stockholm. 

CIA delprov 1 - Internal Audit Basics

Provtid: 2,5 timmar
Antal frågor: 125

Innehållet fokuserar på:

  • IIA Mandatory Guidance (35-45%)
  • Internal Control and Risk (25-35%)
  • Tools and Techniques for Conducting the Audit Engagement (25-35%)

Krav på CPE (Continuing Professional Education)

När du uppnår Internal Audit Practitioner erhåller du automatiskt CPE-poäng för två år. Vill du behålla beteckningen ytterligare ett år krävs att du rapporterar in 20 CPE-poäng via CCMS. Information om CPE-krav och vad som kan tillgodoräknas som CPE finns i Administrative Directive no 4. Efter tre år upphör beteckningen automatiskt att gälla. 

Exempel: Du uppnår Internal Audit Practitioner den 1 juni 2016, din första CPE-rapportering sker före 31 december 2018. Beteckningen kommer automatiskt att upphöra i slutet av 2019.