Frequently Asked Questions (FAQ)

Certifieringsprogram

Hur anmäler jag mig till ett certifieringsprogram?

För att anmäla dig till ett certifieringsprogram behöver du först och främst skicka in alla styrkande dokument till vårt kansli. Detta görs enklast via följande länk. När din anmälan blivit godkänd skickar vi ut ett mail där vi ber dig att registrera dig till certifieringsprogrammet via CCMS under fliken "Complete a form". Detaljerad beskrivning av hur detta genomförs skickas till kandidater per mail när de blivit godkända. Vänligen påbörja inte någon registrering innan du fått besked om att dina handlingar blivit godkända. 

Vilka dokument ska bifogas till min anmälan för att den ska vara komplett?

Till alla certifieringar finns krav på utbildning, praktik, intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär samt kopia av identitetshandling. Genomförd utbildning styrks med betyg (läs mer om vilken typ av utbildning som krävs under respektive certifiering), praktik styrks genom Experience Verification Form och moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form som undertecknas av person som har en av följande certifiering: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare. 

För certifieringen CCSA krävs även en CCSA Facilitation Validation Form som intygar att kandidaten har minst sju timmars erfarenhet av facilitations experience eller 14 timmar av facilitation training.

Kan jag certifiera mig trots att jag inte uppfyller alla krav för certifiering?

För att vara behörig till certifieringsprogrammet krävs att du uppfyller kraven på akademisk examen, att du skickar in en kopia av din identitetshandling samt att du bifogar ett underskrivet character reference form.

Om du saknar delar av din praktiska erfarenhet kan du ändå påbörja din certifieringsprocess och komma in med kompletterande dokument när erfarenheten är uppfylld. Observera att om din ansökan inte är komplett kommer du inte att få ut din certifiering, eller kunna kalla dig certifierad innan dessa handlingar skickats in till kansliet. Först efter att du har mottagit en officiell fil från kansliet är du certifierad.

Om du inte uppfyller kraven för akademisk examen, men har tidigare erfarenhet av internrevision, finns en möjlighet att få undantag från denna regel. Detta besultas dock inte av de nationella instituten, utan av det globala kontoret. För att få detta undantag krävs att du uppfyller något av nedanstående krav: 

  • Två års eftergymnasial utbildning och fem år verifierad yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande fält, ELLER
  • Sju år verifierad yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande fält

Detta ska kunna styrkas genom dokument skrivna på engelska. Detta då beslut om dessa undantag tas på global nivå. För mer information kontakta kansliets certiferingsansvariga på certifiering@theiia.se

Hur lång tid har jag på mig att ta min certifiering?

Fyra år, vilket räknas från den dag då du blev antagen till certifieringsprogrammet. Efter det förfaller dina eventuella klarade tentamina och du blir tvungen att börja om på nytt. Det finns chans att, mot en avgift på 250 USD, förlänga sin programtid med ett år, se nästa fråga. 

Jag skulle vilja förlänga min programtid. Är detta möjligt? 

Om du har en god anledning, så som sjukskrivning, föräldraledighet eller liknande, till varför du önskar att förlänga din programtid finns möjlighet att skicka in styrkande dokument till certifiering@theiia.se. Vi skickar sedan dessa vidare till IIA Global som beslutar om kandidaten får förlängd programtid eller inte. Eftersom bedömningen görs av IIA Global är det fördelaktigt om dokumenten skrivs på engelska. 

Om du inte har någon anledning som kan styrkas via dokument finns från den 1 oktober 2014 även en möjlighet att få programtiden förlängd genom att skicka in ett elektroniskt formulär och betala in 250 USD. Formuläret fylls i via CCMS. I vänsterspalten finns en knapp, "Complete a form", där du kan välja det formulär som gäller för förlängning av programtid (program extension). Fyll i detta samt betala avgiften i CCMS så förlängs din programtid med ett år. Denna möjlighet ges bara en gång per certifiering. Som längst kan du alltså förlänga din programtid till fem år. 

Var kan jag hitta lämplig litteratur och annat förberedande material? 

Via IIA Bookstore finns litteratur att beställa, både i form av böcker och e-material. Är du medlem i föreningen kan detta göras till rabatterat pris. 

På den globala hemsidan finns länkar med exempelfrågor: 

CIACGAPCFSACCSA

På samma sida finns också fler exempel på förberedande material: 

CIACGAPCFSACCSACRMA

För CIA-certifieringen finns också "CIA LEARNING SYSTEM" där du kan hitta tips på hur du bäst förbereder dig. Du kan genom föreningen köpa ett CIA Learning System Kit med såväl litteratur som onlinelicens med tillgång till övningsfrågor. Pris för detta paket är 5500 SEK ex moms för medlemmar (ord. pris via IIA Bookstore 895 USD + frakt). Kontakta certifiering@theiia.se om du vill köpa ett paket. 

Vill du förbereda dig ytterligare inför de olika delproven för CIA finns nu även möjlighet att genomföra övnings-tentamen. Dessa bokas och betalas via CCMS under fliken "Complete a Form". När registreringen är genomförd skickas en registreringslänk. Tänk på att denna endast går att använda vid ett tillfälle. Mer information om studiematerial för CIA finns här

Hur många certifierade finns i Sverige och globalt? 

Information om antalet certifierade finns att hitta här

Tentamen

Hur anmäler jag mig till tentamen?

För att anmäla dig till en tentamen loggar du in i CCMS. Du klickar sedan på ”Complete a Form”, samma flik som för anmälan till program. Här fyller du i den tentamen du vill anmäla dig till och klickar sedan på knappen ”Submit Form”. När din registrering har gått igenom kommer du att få ett mail med "Authorization to test". I detta finns information om hur du går tillväga för att boka ett tentamenstillfälle hos Pearson Vue.

Skulle du inte få ett mail inom 48 timmar från det att du registrerat en tentamensanmälan i CCMS ber vi dig att kontakta oss. En tentamensanmälan är giltig i 180 dagar, inom vilka du kan boka och skriva din tentamen. Om dessa dagar passerats krävs att du gör en ny anmälan och betalar en ny registreringsavgift för att kunna skriva tentamen. 

Var och när kan jag skriva tentamen?

Tentamen skriver du genom Pearson Vue som har testlokaler i Stockholm (Kungsbron), Solna och Göteborg. För att kunna boka tentamen måste du först erhålla ett "Authorization to test". Detta får du när du har gjort en registrering samt betalat tentamensavgiften i CCMS, se föregående fråga. 

Det finns inga speciella tider och datum som kandidater behöver förhålla sig till för att skriva en tentamen, utan anmälan görs efter de tider som finns lediga i Pearson Vues testlokaler. Vanligtvis håller dessa öppet under kontorstider på vardagar, med undantag för helgdagar och liknande. Vi har dessvärre ingen möjlighet att se tillgängliga datum och tider då det krävs en unik inloggning, vilket ges till kandidater som beställt tentamenstid, för att se detta. 

Upplever du problem med inloggning till Pearson Vues hemsida ber vi dig kontakta Pearson Vue direkt på telefon 020-798690 alternativt besöka deras hemsida här.

Hur går det till rent praktiskt när jag ska skriva ett prov?

Proven skrivs i testlokaler hos Pearson Vue. Säkerheten på dessa testcenter är hög och det finns därför begränsningar i vad du får ta med dig in i salen där du genomför provet. Mer information samt en beskrivande film finns på IIA Globals sidor här.  

Hur lång tid har jag på mig att skriva min tentamen?

En tentamensanmälan är giltig i 180 dagar, inom vilka du kan boka och skriva din tentamen. Om dessa dagar passerats krävs att du gör en ny anmälan och betalar en ny registreringsavgift för att kunna skriva tentamen. Du kan, mot en avgift, förlänga din tentamenstid. Detta görs i CCMS under fliken "Complete a form".  

Jag klarade inte min tentamen, hur gör jag nu?

Om du inte klarar tentamen måste du vänta 90 dagar innan du får skriva samma tentamen på nytt. För att få skriva, måste du registrera en ny anmälan till tentamina i CCMS för att få ett nytt "Authorization to test". Tentamensavgiften kommer att behöva betalas på nytt. 

CPE-poäng

Vad är ett CPE-poäng?

För att behålla en certifiering krävs att kandidater upprätthåller sina kunskaper och sin kompetens samt håller sig uppdaterade på förändringar inom sin bransch. Detta säkerställs genom att kandidater årligen rapporterar in poäng för Continuing Professional Education (CPE), så kallade CPE-poäng.

En CPE-enhet är en 50 minuter lång lärarledd aktivitet med ett professionellt värde för deltagaren. Eftersom internrevisorer har varierande vidareutbildningskrav beroende på bakgrund och aktuella arbetsuppgifter kan man inte peka ut vissa kurser som CPE-grundande medan andra inte fyller det kravet. CPE-poäng kan även tillgodoräknas genom andra aktiviteter så som ideellt engagemang i föreningen. Läs mer här

Hur rapporterar jag CPE-poäng?

Rapporteringen sker årligen senast den 31 december. Rapporteringskravet gäller enbart de som uppnått certifiering. Kandidater som uppnått CIA rapporterar för första gången CPE-poäng två år efter uppnådd certifiering. För specialcertifiering gäller ett år efter uppnådd certifiering. Rapportera CPE-poäng genom att logga in i CCMS och tryck på "Complete a form" i vänsterkolumnen. Välj CPE-rapporteringsformuläret. Observera att om du har flera olika certifieringar så måste du fylla i ett formulär per certifiering. Formulären för CPE-poäng är endast synligt för dig som har rapporteringskrav. I formuläret bekräftar du att du har uppnått rapporteringskravet sedan trycker du på Submit. Du behöver alltså inte ladda upp dina styrkande dokument. IIA rekommenderar dock att du behåller all dokumentation som styrker dina CPE-poäng i minst tre år, ifall du blir utvald för CPE-revision. Mer information om rapportering av CPE-poäng finns här

Vilka CPE-krav gäller för kandidater som innehar två specialcertifieringar?

Om en kandidat har två specialcertifieringar, exempelvis CCSA och CRMA, krävs att kandidaten rapporterar in 20 CPE-poäng (practicing) eller 10 CPE-poäng (non-practicing) med 25% av CPE-poängen inom respektive specialområde. Därmed kan samma 20 eller 10 poäng användas för flera certifieringar så länge 25% ligger inom ramen för respektive specialcertifiering. 

Vad händer om jag inte rapporterar in CPE-poäng?

Om du inte lyckas rapportera fullständiga CPE poäng innan 31 december så ändras status på din certifiering från Active till Inactive-Grace Period. Under denna Inactive-Grace Period har du möjlighet att rapportera CPE-poäng fram till den 30 juni för att få status Active på din certifiering. 

Rapportera dina CPE-poäng innan 30 juni genom att:

Logga in i CCMS och tryck på länken "Complete a form" i vänsterkolumnen. Välj det formulär som hör till den status du har på din certifiering. Fyll i formuläret och tryck på "Submit". Du har fram till den 30 juni året efter deadline att samla ihop och rapportera dina poäng. Gör du inte detta kommer din status att bli Inactive. 

För att ändra status från Inactive till Active måste du rapportera fullständiga poäng i CCMS samt betala en avgift, reinstatement fee.

Om jag har en certifiering men inte jobbar kvar inom fackområdet längre – vad händer då?

Anmäl till kansliets certifieringsadministratör att du inte längre är yrkesutövande. Krav på CPE-poäng kvarstår men kravet på poäng halveras för alla kategorier av certifierade - du måste alltså fortfarande rapportera CPE-poäng för att ha kvar din certifiering. I CPE-rapporteringen anger du "non-practicing". Du kan fortfarande använda din certifiering. 

Om du inte har möjlighet att rapportera in 50% av CPE-poängen, vilket krävs som "non-practicing", kan du istället låta din certifiering bli inaktiv. Detta görs automatiskt genom att inte CPE-rapportera. Vill du senare återaktivera din certifiering görs detta genom att rapportera in fullständiga poäng i CCMS samt betala en avgift, reinstatement fee. 

Har du flera certifieringar och inte har möjlighet att uppfylla CPE-kravet för alla certifieringar rapporterar du endast in CPE-poäng för den/de certifieringar som du uppfyller kraven för. Exempelvis kan du ha en CIA med status Practicing, medan du har en CFSA med status Non-practicing eller Inactive.  

Vilka CPE-krav gäller under föräldraledighet? 

Du behöver inte rapportera in några CPE-poäng under den tid du är föräldraledig. Detta betyder att du endast rapporterar in poäng för de månader under året som du varit i arbete. Du måste dock ha dokumentation som visar under hur lång tid du varit borta. Skicka in dessa dokument till certifiering@theiia.se och spara sedan mailkonversationen för eventuell efterkontroll. 

Vem ska jag kontakta gällande frågor om min certifiering?

Du kontaktar kansliets certifieringsadministratör på certifiering@theiia.se eller på telefonnummer 08-586 107 66.