CRMA

 
Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®)

Certification in Risk Management Assurance (CRMA) är IIA:s certifiering inom risk management. Med denna certifiering kan du påvisa dina erfarenheter inom följande områden:

  • Provide assurance on core business processes in risk management and governance.
  • Educate management and the audit committee on risk and risk management concepts.
  • Focus on strategic organizational risks.
  • Add value for your organization.

Allmän information

CRMA tentamen består av 100 flervalsfrågor och provtiden är två timmar.

Tentamen innefattar fyra huvudområden: 

1. Domain I: Organizational governance related to risk management (25-30%)
2. Domain II: Principles of risk management processes (25-30%)
3. Domain III: Assurance role of the Internal Auditor (20-25%)
4. Domain IV: Consulting role of the Internal Auditor (20-25%)

För att uppnå CRMA krävs att du även klarar CIA delprov 1. 

Praktisk information

Behörighet

För att få certifiera dig till CRMA ställs vissa krav på dig.

  • CIA delprov 1
  • Kvalifikationskrav gällande akademiska meriter är en kandidatexamen på 120 gamla alt 180 nya högskolepoäng. För att styrka detta krävs betyg alt ett utdrag från Ladok. 
  • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Det krävs två års erfarenhet av revision eller kontroll-relaterad yrkeserfarenhet som risk management, quality assurance, eller control self-assesment (CSA)
  • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har en av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare. 
  • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling.

Pris

Anmälan till programmet

Medlem: USD 410
Ej medlem: USD 525

Anmälan till tentamen

Medlem: USD 380
Ej medlem: USD 495

All betalning sker via CCMS.