CPE-poäng

För att behålla en certifiering krävs att kandidater upprätthåller sina kunskaper och sin kompetens samt håller sig uppdaterade på förändringar inom sin bransch. Detta säkerställs genom att kandidater årligen rapporterar in poäng för Continuing Professional Education (CPE), så kallade CPE-poäng. Nedan finns information om vad som kan tillgodoräknas som CPE-poäng. 

Rapporteringen av CPE-poäng görs av kandidater via CCMS och ska ske innan årsskiftet varje år. I rapporteringen krävs inte att kandidater skickar in underlag för sina CPE-poäng. Det är dock av högsta vikt att kandidater sparar underlag för sina CPE-poäng under minst tre år. Detta då ett antal kandidater årligen blir granskade och då behöver bevisa tidigare inrapporterade CPE-poäng. 

För att minimera risken att inloggningen inte fungerar ber vi dig att testa att logga in via CCMS i god tid innan deadline. Att CPE-rapporteringen registreras i tid ligger på individens eget ansvar. Observera att på grund av helgdagar under mellandagarna finns risken att kansliet inte har möjlighet att hjälpa dig med din inloggning nära inpå deadline. 

Har du tagit din certifiering i år eller föregående år krävs ingen rapportering. Har du däremot haft din certifiering en längre tid så finns krav på rapportering. Detta ska göras enligt nedanstående tabell. 


För att rapportera loggar du in i CCMS. Lyckas du inte logga in så kontakta kansliet på certifiering@theiia.se alternativt använd länken ”FORGOT PASSWORD”. Använd inte länken för ”FIRST TIME USER” då detta kommer skapa dubbla registreringar och därmed skapa förseningar i processen för rapportering.

Har du fler certifieringar så behöver du fylla i en CPE-Form för respektive certifiering. Kom då ihåg att 25 % av de rapporterade poängen för specialcertifieringen ska relatera till just den certifieringen. 

VIKTIG FÖRÄDRING: Från och med CPE-rapporteringen för 2016 förändras reglerna för dig som innehar både CIA och CFSA. Tidigare krävdes (precis som för övriga specialcertifieringar) att 25 % av de rapporterade poängen ska relatera till den specifika certifieringen. För 2016 ändras detta och nu måste 100 % av dina CPE-poäng relatera till "financial services". 

Observera att en årlig "CPE Reporting Fee" ska betalas för varje certifiering. Är du medlem i föreningen behöver du inte betala denna. Är du inte medlem så kommer denna att faktureras. Kostnaden för icke-medlemmar är för närvarande 100 USD/certifiering. Vill du bli medlem i föreningen? Läs mer här

Missat att rapportera? 

Om du har missat att rapportera in CPE-poäng vid föregående års rapportering hamnar du i status som "Inactive - (Grace Period)". Det är då viktigt att du först rapporterar CPE-poäng för föregående år och sedan fyller i rapporten för nuvarande år. Om du inte uppfyllde föregående års CPE-krav har du fram till den 30 juni under pågående år på dig att samla och registrera dessa CPE-poäng. 

Om du har missat att rapportera mer än ett år hamnar du i status "Inactive". För att bli återaktiverad krävs då att du fyller i ett så kallat Reinstatement Form i CCMS samt betalar en avgift, reinstatement fee. Avgiften ligger för närvarande på 100 USD för medlemmar och 250 USD för icke-medlemmar. 

Möjligheter till CPE-poäng

För dig som letar efter möjligheter att tillgodoräkna dig CPE-poäng finns flera alternativ. Nedan finns några möjligheter listade. För mer information ber vi dig att ta del av Administrative Directive no 4 (Continuing Professional Education Requirements for all Certification Programs).

 • Delta i våra kurser och seminarier samt på vår årligen återkommande konferens
 • Läs artiklar ur Internal Auditor (Ia) magazine samt svara på frågor ur dessa. 
 • Via The IIA Research Foundation Bookstore finns möjlighet att köpa produkter för kompetensutveckling. Logga in med dina medlemsuppgifter för att få tillgång till ditt medlemspris. 
 • CPE-poäng kan också tillgodoräknas via självstudier i IIA:s eLearning offeringswebinars och eSeminars. För att kunna ta del av vissa självstudier  krävs en årlig prenumeration hos IIA Online CPE. Mer information om detta finns att tillgå här
 • Utöver dessa möjligheter kan du också tillgodoräkna dig CPE-poäng genom att hålla föredrag inom ett relevant område, genomföra research och skriva artiklar samt engagera dig ideellt. 

Nedan finner du generella riktlinjer som gäller för alla typer av CPE-grundande aktiviteter. Dessa är hämtade ur Administrative Directive no 4

 1. The overriding consideration in determining whether a specific program is acceptable is that it shall be a formal program of learning which contributes directly to the professional competence of a CIA. 
 2. Acceptable formal programs should: 
 • contribute to the professional competence of participants; 
 • state program objectives which specify the level of knowledge the participants should have attained, or the level of competence to be demonstrated upon completing the program; 
 • state education or experience prerequisites, if appropriate for the program; 
 • be developed by individuals qualified in the subject matter and instructional design; 
 • provide program content which is current; 
 • be on a professional level and related to the Common Body of Knowledge.

Följande ämnen är accepterade så länge de överrensstämmer med övriga kriterier för CPE-poäng: 

 • Auditing and accounting. 
 • Management and communication (oral and written). 
 • Computer science. 
 • Mathematics, statistics, and quantitative applications in business. 
 • Economics. 
 • Business law. 
 • Specific business topics such as finance, production, marketing, and personnel. 
 • Specialized industry areas such as government, banking, utilities, or oil and gas. 

Activities other than those listed in this guidance may be deemed acceptable if the CIA can demonstrate that they contribute to professional competence. Substantiating that a particular activity qualifies as acceptable and meets the requirements is the responsibility of the CIA.

CPE credit will be awarded for whole hours only with a minimum of 50 minutes constituting one hour. As an example, 100 minutes of continuous instruction would count for two hours; however, more than 50 minutes but less than 100 minutes of continuous instruction would count for only one hour. Only class contact or acceptable self-study hours are allowable. For continuous conferences and conventions when individual segments are less than 50 minutes, the sum of the segments should be considered one total program. For example, five 30-minute presentations would equal 150 minutes and should be counted as three contact hours.