CIA

Certified Internal Auditor®

Certified Internal Auditor Certification (CIA®) är den enda globalt accepterade certifieringen för internrevisorer och kvarstår som den standard som individer använder för att visa sin kompetens och professionalism inom internrevisionsyrket. Certifieringen är mer än ett bevis på vad du kan och vad du uppnått; det är det bästa sättet för yrkesverksamma internrevisorer att visa att de är beredda att möta dagens utmaningar. Kandidaterna lämnar programmet berikade med erfarenheter, information och verktyg som kan tillämpas omedelbart i alla organisationer och företagsmiljöer.

Första steget för dig som vill bli certifierad är att ansöka till CIA-programmet. För att anmäla dig till certifieringsprogrammet behöver du först och främst skicka in alla styrkande dokument till vårt kansli. Detta krävs för att vi ska kunna godkänna din anmälan i CCMS och för att du ska bli antagen till programmet. Dokumenten skickas enklast in via följande länk. Du kan också skicka dokumenten per mail eller via post till Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. De dokument som krävs är följande:

När dina dokument blivit godkända av vår cerifieringsadministratör samt vår certifieringskooridnator kan du göra din registrering i CCMS. Detta görs genom att logga in i CCMS och fylla i ett formulär under fliken "Complete a form". Detaljerade instruktioner för detta skickas till kandidater som blivit godkända. Vänligen påbörja inte någon registrering innan du fått besked om att dina handlingar är godkända. 

Allmän information

Programtiden för CIA är fyra år räknat från dagen då programansökan registrerats i CCMS. Om en kandidat inte har fullbordat certifieringsprocessen inom dessa fyra år kommer de avklarade delproven inte längre att gälla. Kandidaten måste då börja om certifieringsprocessen från början utan återbetalning av avgifter. Möjlighet till ett års förlängning av programtid finns. För att förlänga sin programtid krävs att kandidaten fyller i ett formulär i CCMS samt betalar en avgift. För närvarande är den avgiften 250 USD. 

CIA:s tentamina testar kandidatens kunskaper om nuvarande internrevisionspraxis och förståelse för internrevisionsproblem, risker och åtgärder. Delproven är datoriserade och består av flervalsfrågor som slumpas fram ur en databas. 

CIA-certifieringen består sedan 30 juni 2013 av tre delprov:

Delprov 1 – Internal Audit Basics

Provtid: 2,5 timmar
Antal frågor: 125

Innehållet fokuserar på:

 • IIA Mandatory Guidance
 • Internal Control and Risk
 • Tools and Techniques for Conducting the Audit Engagement

Delprov 2 – Internal Audit Practice

Provtid: 2 timmar
Antal frågor: 100

Innehållet fokuserar på:

 • Managing the Internal Audit Function
 • Managing Individual Engagements
 • Fraud Risks and Controls

Delprov 3 – Internal Audit Knowledge Elements

Provtid: 2 timmar
Antal frågor 100

Innehållet fokuserar på:

 • Governance
 • Risk Management
 • Organizational Structure and Business Processes
 • Communication
 • Leadership
 • IT/Business Continuity
 • Financial Management
 • Global Business Environment

Praktisk information

Behörighet

För att få certifiera dig till CIA ställs vissa krav på dig.

 • Kvalifikationskrav gällande akademiska meriter är en kandidatexamen på 120 gamla alt 180 nya högskolepoäng. För att styrka detta krävs betyg alternativt ett utdrag från Ladok.
 • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Det krävs två års yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande profession. Detta är inget krav som måste uppfyllas för att kunna anmäla sig till CIA-programmet. Dock behöver detta vara uppfyllt inom programtiden för att kandidaten ska ha möjlighet att plocka ut sin certifiering. Om en kandidat har en masterutbildning inom "business professions" (ex. revision, juridik, finans) reduceras kravet på praktisk erfarenhet till 12 månader. 
 • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har någon av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller kandidatens arbetsgivare.
 • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling. 

Angående utbildningskravet för CIA

The Global Board of Directors har beslutat att de kandidater som inte uppnår kravet på akademisk utbildning kan bli CIA om följande krav uppfylls:

 • Två års eftergymnasial utbildning och fem år verifierad yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande fält, ELLER
 • Sju år verifierad yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande fält

Beslut om dessa krav tas på global nivå av IIA Global. Kontakta kansliet för mer information angående detta undantag.

Pris

Anmälan till programmet

Medlem:
USD 410

Ej medlem: 
USD 525

Anmälan till tentamen

Medlem:
Delprov 1: USD 320
Delprov 2: USD 320
Delprov 3: USD 320

Ej medlem: 
Delprov 1: USD 435
Delprov 2: USD 435
Delprov 3: USD 435

All betalning sker via CCMS.