CGAP

 
Certified Government Auditing Professional®

Certified Government Auditing Professional® (CGAP) är en specialcertifiering avsedd för internrevisorer som arbetar inom offentlig sektor. Certifieringen har tidigare varit mycket inriktad mot Nordamerikas statsförvaltning. Sedan juli 2008 har dock en europeisk version av CGAP-examina utarbetats av ECIIA.

Certifieringen förbereder dig för många av de utmaningar som du kan ställas inför då du jobbar inom offentlig verksamhet. 

Allmän information

CGAP tentamen består av 115 flervalsfrågor och tentamen testar kandidatens kunskaper om följande ramverk:

  • International Professional Practices Framework (IPPF)
  • International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Government Auditing Standards

Tentamen täcker in fyra huvudområden:

  1. Standards, Governance and Risk/Control Frameworks (10-20%)
  2. Government Auditing Practice (35-45%)
  3. Government Auditing Scills and Techniques (20-25%)
  4. Government Auditing Environment (20-25%)

Praktisk information

Behörighet

För att få certifiera dig till CGAP ställs vissa krav på dig.

  • Kvalifikationskrav gällande akademiska meriter är en kandidatexamen på 120 gamla alt 180 nya högskolepoäng. För att styrka detta krävs betyg alt ett utdrag från Ladok. 
  • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Det krävs två års revisionserfarenhet inom offentlig sektor för att kunna certifiera dig till CGAP. 
  • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har en av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare.
  • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling.

Pris

Anmälan till programmet

Medlem: USD 410
Ej medlem: USD 525

Anmälan till tentamen

Medlem: USD 380
Ej medlem: USD 495

All betalning sker via CCMS.