CCSA


Certification in Control Self-Assessment®

Certification in Control Self-Assessment (CCSA®) är en specialcertifiering som mäter individens kunskaper om processer kring självutvärdering av styrning och relaterade ämnen som  risk, kontrollfunktioner och att uppnå verksamhetsmål. En internrevisor som erhåller en certifiering inom control self-assessment kan, tillsammans med verksamheten som ska revideras, göra förbättringar med hjälp av erkända metoder.

Allmän information

CCSA  tentamen består av 115 flervalsfrågor och skrivs under två timmar och 55 minuter. Provfrågorna beskriver situationer som kandidaten inte förväntas ha erfarenhet av, men ska kunna relatera till generella processer avseende risk och kontroll som kan appliceras i diverse industrier.

CCSA tentamen består av sex delar:

Domain I: CSA Fundamentals (5-10%)
Domain II: CSA Program Integration (15-25%)
Domain III: Elements of the CSA Process (15-25%)
Domain IV: Business Objectives/Organizational Performance (10-15%)
Domain V: Risk Identification and Assessment (15-20%)
Domain VI: Control Theory and Application (20-25%)

Praktisk information

Behörighet

För att få certifiera dig till CCSA ställs vissa krav på dig.

  • Kvalifikationskrav gällande akademiska meriter är en kandidatexamen på 120 gamla alt 180 nya högskolepoäng. För att styrka detta krävs betyg alt ett utdrag från Ladok. 
  • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Kandidater för CCSA ska uppfylla minst ett års praktisk erfaranhet av kontroll-relaterade uppgifter så som CSA, auditing, quality assurance, risk management, eller environmental auditing. 
  • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har en av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare.
  • Minst sju timmars erfarenhet av facilitations experience eller fjorton timmar av facilitation training. Giltlig erfarenhet måste möta de riktlinjer som finns beskrivna i CCSA Facilitation Validation Form.
  • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling.

Pris  

Anmälan till programmet

Medlem: USD 410
Ej medlem: USD 525

Anmälan till tentamen

Medlem: USD 380
Ej medlem: USD 495

All betalning sker via CCMS