Om certifiering

 

Bygg din karriär med en viktig pusselbit 

IIA erbjuder ledande certifieringsprogram för internrevisorer. Programmen kan förbättra din trovärdighet och addera tyngd i ditt CV. Det finns många anledningar till att certifiera sig. Oavsett om du planerar att certifiera dig som Certified Internal Auditor® (CIA®) eller inom någon av IIAs specialcertifieringar så kan det öppna dörrar och innebära fördelar för såväl dig, som för din arbetsgivare. Bland mycket annat kan en certifiering:

  • Öka din trovärdighet och respekt inom ditt område
  • Öppna fler möjligheter till avancemang
  • Styrka din vilja att investera i din egen utveckling
  • Visa ditt engagemang för ditt yrke
  • Förbättra dina färdigheter och kunskaper
  • Bygga upp förtroendet för din kompetens i yrket 

Certifieringsprocessen

Under respektive certifiering finner du som vill certifiera dig information om certifieringsprocessen. Här hittar du värdefull information om vad som krävs av dig, hur processen kring anmälan fungerar samt andra tips och givande råd. Se listan nedan som kan leda dig vidare till den information du söker.

Kontakt

All kontakt kring din certifiering ska ske med IIA Swedens certifieringsadministratör, kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger. Då föreningen innehar ett Certification Agreement, sker delar av administrationen samt all prövning av antagning till certifieringsprogrammen via kansliet i Sverige. 

Mer information

IIA Globals hemsida finns mycket värdefull information för den som certifierar sig. Här hittar du mer information om varje typ av certifiering, webbövningar för att få en känsla av hur tentamen kan se ut samt annan nyttig information rörande certifiering. Observera dock att viss informationen gällande administration av certifieringsprocessen på den globala hemsidan inte gäller för kandidater i Sverige. Vi ber dig istället följa de instruktioner som ges via denna hemsida samt att kontakta kansliet vid ytterligare funderingar. 

Via IIA Bookstore kan du beställa eventuella läroböcker. IIA har även en e-handel där du kan beställa certifieringsprodukter. Har du frågor gällande certifiering är du varmt välkommen att kontakta kansliet.

CIA

Certified Internal Auditor Certification (CIA®) är den enda globalt accepterade certifieringen för internrevisorer och kvarstår som den standard som individer använder för att visa sin kompetens och p...

Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner riktar sig till dig som är ny inom internrevision eller tillfälligt arbetar inom internrevision. Beteckningen är ett bra sätt att snabbt visa din lämplighet inom internrevi...

CFSA

Certified Financial Services Auditor (CFSA®) är en specialcertifiering som mäter individens kunskaper om revisionsprinciper och praktisk tillämpning inom bank, försäkring eller Securities Financial Se...

CGAP

Certified Government Auditing Professional® (CGAP) är en specialcertifiering avsedd för internrevisorer som arbetar inom offentlig sektor. Certifieringen har tidigare varit mycket inriktad mot nordame...

CCSA

Certification in Control Self-Assessment (CCSA®) är en specialcertifiering som mäter individens kunskaper om processer kring självutvärdering av styrning och relaterade ämnen som  risk, kontrollfunkti...

CRMA

Certification in Risk Management Assurance (CRMA) är IIA:s senaste certifering inom risk management. Med denna certifiering kan du påvisa dina erfarenhet inom följande områden:

QIAL

Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL) ger nuvarande och blivande internrevisionsledare möjlighet att nå sin fulla potential genom att demonstrera färdigheter och på så sätt visa sin förmåg...

FAQ

Hur anmäler jag mig till ett certifieringsprogram? Du anmäler dig till certifieringsprgrammet via en webbanmälan som skickas till kansliet. Här väljer du till vilket program du vill anmäla dig till s...

CPE-poäng

För certifierade genomförs årligen en rapportering av CPE-poäng. Rapporteringen görs via CCMS och ska ske innan årsskiftet varje år. Läs mer här.

Nyheter

Läs de senaste nyheterna om certifiering.