Om certifiering

 
Bygg din karriär med en viktig pusselbit

IIA erbjuder ledande certifieringsprogram för internrevisorer. Programmen kan förbättra din trovärdighet och addera tyngd i ditt CV. Med certifieringarna Certified Internal Auditor®, Certified Government Auditing Professional®, Certification in Control Self-Assessment®, Certified Financial Services Auditor® och Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®) vet dina kunder och arbetsgivare att du är motiverad, kunnig och en värdefull tillgång till teamet. Med en certifiering från IIA skiljer du dig från andra internrevisorer, något som kan leda till bättre karriärmöjligheter.

Certifieringsprocessen

Under respektive certifiering finner du som vill certifiera dig information om certifieringsprocessen. Här hittar du värdefull information om vad som krävs av dig, hur processen kring anmälan fungerar samt andra tips och givande råd. Se listan nedan som kan leda dig vidare till den information du söker.

Kontakt

All kontakt kring din certifiering ska ske med IIA Swedens certifieringsadministratör, kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger. Då föreningen innehar ett Certification Agreement, sker all administration och prövning kring certifieringarna via kansliet i Sverige. Kansliet har sedan kontakt med IIA angående din certifiering.

Mer information

IIA Globals hemsida finns mycket värdefull information för den som certifierar sig. Här hittar du mer information om varje typ av certifiering, en webbövning för att få en känsla av hur tentamen kan se ut samt annan nyttig information rörande certifiering. Observera dock att informationen gällande administration av certifieringsprocessen inte stämmer på den globala hemsidan. Som tidigare nämnt sker all administration kring din certifiering via certifieringsadministratören vid vårt kansli. 

Via IIA Bookstore kan du beställa eventuella läroböcker. Har du frågor gällande certifiering är du varmt välkommen att kontakta kansliet.