Nytt projekt inom föreningen

 

Med anledning av regeringens förslag om tillitsreformen har en arbetsgrupp bestående av internrevisorer engagerat sig för att ta reda på hur denna reform kan komma att påverka internrevisionens arbete. 
Initiativtagare till detta projekt är en grupp medlemmar som arbetar inom offentlig sektor. IIA Sverige bistår arbetsgruppen i sitt arbete som ska utmynna i en promemoria som kommer att publiceras i oktober. 
Här kan du läsa mer om tillitsreformen och regeringens arbete, http://tillitsdelegationen.se/ .

Med anledning av regeringens initiativ till tillitsreformen har en arbetsgrupp bestående av internrevisorer engagerat sig för att ta reda på hur denna reform kan komma att påverka internrevisionens arbete. Initiativtagare till detta projekt är en grupp medlemmar som arbetar inom offentlig sektor. IIA Sverige bistår arbetsgruppen i sitt arbete som ska utmynna i en promemoria som kommer att publiceras i oktober. 

Här kan du läsa mer om tillitsreformen och regeringens arbete, http://tillitsdelegationen.se/ .