Enkätstudie om press och påverkan

IIA Sweden har idag skickat ut en enkätundersökning till föreningens internrevisionschefer i syfte att undersöka hur många som utsatts för press och påverkan (organizational political pressure) under sina karriärer.

Enkäten är en översatt version av en enkät som utgjort en del av underlaget till studien Politics of Internal Audit, som genomfördes av IIA Research Foundation 2015. Studien presenterades senare i en bok med samma namn. (Bilden)

Enkäten är helt anonym och riktar sig till internrevisionschefer. Sista svarsdatum är fredag den 1 september och vi räknar med att komma ut med en rapport under vecka 36. Rapporten kommer att publiceras här på hemsidan för medlemmar. Resultatet kommer att utgöra underlag till styrelsens strategiseminarium den 5 september och även ligga till grund för framtida aktiviteter inom föreningen.

Är du internrevisionschef men saknar enkäten? Titta i din skräppost och om du inte finner den, kontakta kansliet på info@theiia.se